CENTRALISED REPUBLICAN HEADQUARTERS OF
MILITARIZED PROFESSIONAL
EMERGENCY RESCUE SERVICES

Тяжело в учении – легко в бою! 13.09.2021 16:03

Самой важной частью работы пожарного, является спасение людей. Чтобы делать это быстро и профессионально, огнеборцы обязаны поддерживать хорошую физическую форму, а также должны уметь грамотно и четко действовать в условиях сильного задымления и ограниченного пространства. Именно для отработки этих навыков существует специальный тренажер-дымокамера.

Дымокамера представляет собой комплекс мероприятий, проводимых с целью профессиональной подготовки пожарных и спасателей к реальным условиям работы на пожаре, выработки высокого уровня выносливости, психологической устойчивости и физической работоспособности.

Моделируемые ситуации при занятиях в дымокамере, максимально приближены к реальным экстремальным условиям боевой работы, в них включены элементы опасности, риска, длительных максимальных физических и эмоциональных нагрузок. Все это позволяет добиться от тренируемого полного напряжения его сил, умственных способностей и воли.

13 сентября 2021 года на базе Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты г.Кокшетау с пожарными Кокшетауской АСЧ Акмолинского филиала «РЦШ ПВАСС» по охране объектов АО «Altyntau Kokshetau», в соответствии с графиком тренировок проведены занятия в дымокамере. В условиях, максимально приближенных к пожару, работниками Кокшетауской АСЧ были отработаны действия при движении в условиях ограниченого пространства, предотвращение взрыва, а именно вынос газового баллона.

 «Мы проводим подобные занятия в первую очередь для того, чтобы оценить качествой подготовки каждого сотрудника, а также выявить слабые стороны и провести работу над ошибками, Немаловажную роль в занятиях, играет и совершенствование физических, а также волевых качеств наших огнеборцев, вопитание в них духа товарищеской взаимопомощи и чувства локтя», - отметил начальник Кокшетауской АСЧ Аужанов Т.А.

Пресс служба Акмолинского филиала РЦШ ПВАСС


Preview image: 
Название (kz):  Оқу қиын-ұрыста оңай!
Текст (kz): 

Өрт сөндіруші жұмысының ең маңызды бөлігі-адамдарды құтқару болып табылады. Мұны тез және кәсіби түрде жасау үшін өрт сөндірушілер жақсы дене бітімін сақтауға міндетті, сонымен қатар күшті түтін мен шектеулі кеңістікте дұрыс және нақты әрекет ете білуі керек. Бұл дағдыларды дамыту үшін арнайы тренажер-түтін камерасы бар.

Түтін камерасы-өрт сөндірушілер мен құтқарушыларды өрттегі нақты жұмыс жағдайларына кәсіби даярлау, төзімділіктің жоғары деңгейін, психологиялық орнықтылықты және физикалық жұмысқа қабілеттілікті дамыту мақсатында жүргізілетін іс-шаралар кешені.

Түтін камерасында жаттығу кезінде модельделген жағдайлар жауынгерлік жұмыстың нақты төтенше жағдайларына барынша жақын, оларға қауіп, ұзақ физикалық және эмоционалды жүктемелер элементтері кіреді. Мұның бәрі жаттықтырушыдан оның күштерінің, ақыл-ой қабілеттері мен ерік-жігерінің толық кернеуіне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

2021 жылдың 13 қыркүйегінде Көкшетау қаласының азаматтық қорғау жоғары көпсалалы колледжінің базасында "Altyntau Kokshetau" АҚ объектілерін күзету бойынша "КӘАҚҚ РОШ" Ақмола филиалының Көкшетау АҚБ өрт сөндірушілерімен жаттығу кестесіне сәйкес түтін камерасында сабақтар өткізілді. Өртке барынша жақындатылған жағдайларда Көкшетау АҚБ қызметкерлері шектелген кеңістік жағдайында қозғалыс кезіндегі іс-қимылдарды, жарылыстың алдын алуды, атап айтқанда, газ баллонын шығаруды жүзеге асырды.

"Біз мұндай сабақтарды бірінші кезекте әрбір қызметкердің дайындық сапасын бағалау, сондай-ақ әлсіз жақтарын анықтау және қателіктермен жұмыс жүргізу үшін өткіземіз. Сабақтарда біздің өрт сөндірушілердің физикалық, сондай - ақ ерікті қасиеттерін жетілдіру, оларда жолдастық өзара көмек рухын және шынтақ сезімін оятуы маңызды рөл атқарады", - деп атап өтті Көкшетау АҚБ бастығы Т.А. Аужанов.

"КӘАҚҚ РОШ" Ақмола филиалының баспасөз қызметі


Дополнительные изображения:  Download / Download / Download / Download / Download / Download / Download

Back to the list

OUR PARTNERS

Телефон доверия:
+7-776-354-54-54 (WhatsApp)