CENTRALISED REPUBLICAN HEADQUARTERS OF
MILITARIZED PROFESSIONAL
EMERGENCY RESCUE SERVICES

Наша гордость: Макаренко Владимир Иванович 16.10.2020 19:58

В преддверии профессионального праздника 19 октября «День спасателя» Западно-Казахстанский филиал «Ак Берен» «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» предлагает рубрику о ветеранах противофонтанной службы.

Макаренко Владимир Иванович

Ветеран аварийно-спасательной службы, пенсионер

Макаренко Владимир Иванович родился 14 октября 1954 года в д. Глинище Хойникского района Гомельская области Республики Белорусь.

Образование высшее - техническое. Закончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», инженер.

Свою трудовую деятельность начал с 1972 по 1973 годы в «Анкатинский госплемзавод» прицепщиком на тракторе.

Более 20-ти лет с 1975 по 1995 годы   проработал в Северо-Каспийской нефтегазоразведочной экспедиции по испытанию и опробованию скважин, в должности старшим мастером по испытанию, мастером по испытанию, старшим мастером по испытанию Карачаганакского цеха опробованию скважин, бурильщиком 6-разряда, мастером по испытанию, старшим мастером по испытанию скважин.

С 1995 по 1996 годы проработал в Северо-Каспийской нефтегазоразведочной экспедиции по испытанию и опробованию скважин ликвидирована и вновь создано АО «Уральскнефтегазгеология», в должности старший буровой мастер буровой бригады цеха испытания и эксплуатации сважин.

В.И. Макаренко начал работать в системе аварийно-спасательной службы с 1996 года, прошел школу от старшего мастера по испытанию скважин до заместителя директора по оперативно-профилактической работе.

За 21 год своей трудовой деятельности в военизированной аварийно-спасательной службе подготовил немало молодых кадров. За период службы зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным специалистом. Имеет богатый опыт работы в противофонтанной службе, в совершенстве знает противовыбросовое и нестандартное оборудование. Постоянно занимался совершенствованием работы по предупреждению и ликвидации открытых нефтегазовых фонтанов.

В аварийно-спасательной службе принимал участие в ликвидации аварийно- восстановительных работах (АВР) и открытых фонтанов (ОФ) на обслуживаемых объектах.

За вклад в развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, образцовое исполнение служебных обязанностей был награжден:

В 2009 году Благодарственным письмом МЧС РК.

В 2011 году медалью МЧС РК «Төтенше жағдайлар органдарының ардагері».

В 2013 году медалью МЧС РК Нагрудной знак «ІІІ дәрежелі «Құтқарушы» МЧС РК.


Preview image: 
Название (kz):  Біздің мақтанышымыз: Макаренко Владимир Иванович
Текст (kz): 

«19 қазан Құтқарушы күні» кәсіби мерекесі қарсаңында «КӘАҚҚ РОШ» «Ақ Берен» Батыс Қазақстан филиалы атқыламаға қарсы қызмет ардагері туралы айдарын ұсынады.

Макаренко Владимир Иванович

Авариялық-құтқару қызметінің ардагері, зейнеткер

1954 жылы 14 қазанда Белорусь Республикасы, Гомельс облысы, Хойник ауданы, Глинище ауылында дүниеге келген.

Білімі - жоғары, техникалық. Батыс Қазақстан Жәңгір хан атындағы мемлекеттік университетінің «мұнай-газ кенорындарын талдау» мамандығы бойынша оқып бітірген.

Ол өзінің еңбек қызметін 1972-1973 жылдар аралығында «Аңқаты мемлекеттік асыл тұқымды зауытында» тракторшы қызметінен бастады.

20 жылдан астам уақыт, 1975-1995 жылдар аралығында ол Солтүстік Каспийдегі мұнай-газ барлау экспедициясында ұңғымаларды сынау және байқау бойынша аға сынақ шебері, сынаушы шебері, Қарашығанақ ұңғымаларын сынау цехыының аға сынаушы шебері, 6 дәрежелі бұрғышы, ұңғыманы сынаудың аға шебері қызметтерін атқарды.

1995-1996 жылдары ол Солтүстік Каспийдегі мұнай-газ барлау экспедициясы «Уральскнефтегазгеология» АҚ болып қайта құрылды, ұңғымаларды сынау және пайдалану цехының бұрғылау бригадасының аға бұрғылау шебері жұмысын істеді.

Владимир Иванович Макаренко 1996 жылыдан бастап авариялық-құтқару жұмыстары жүйесінде жұмыс істеді, ұңғымаларды сынау аға мастерінен директордың жедел-профилактикалық жұмыстар жөніндегі орынбасары қызметіне дейін көтерілді.

Әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметіндегі 21 жыл бойы ол көптеген жас кадрларды дайындады. Қызмет көрсету кезеңінде ол өзін сауатты, білікті маман ретінде көрсетті. Ол атқыламаға қарсы қызметте жұмыс тәжірибесі мол, атқыламаға қарсы және стандартты емес жабдықтарды жақсы біледі. Ашық мұнайгаз атқыламаларының алдын алу және жою бойынша жұмысты үнемі жетілдіріп отырды.

Мұнай-газ саласындағы қызмет еткен жылдарында апаттық-қалпына келтіру жұмыстары мен қызмет көрсетілетін нысаналардағы ашық атқыламаларды жою жұмыстарына қатысқан.

Владимир Иванович еңбекке адалдығы және үлгілі қызмет атқарғаны үшін 2009 ж ТЖМ Алғыс хатымен, 2011 ж. Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар Министрінің «Төтенше жағдайлар органдарының ардагері» медалімен, 2013 ж. Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар Министрінің «ІІІ дәрежедегі «Құтқарушы» төс белгісі марапатталған.


Дополнительные изображения:  Download / Download / Download / Download / Download / Download / Download

Back to the list

OUR PARTNERS

Телефон доверия:
+7-776-354-54-54 (WhatsApp)